„BRENT“ d.o.o. u stečaju – H.Novi
25 mar 2019 15:03

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. Br. 544/18 od 10.12.2018. godine, stečajni upravnik „BRENT“ d.o.o. u stečaju – H.Novi, dana 22.03.2019. godine OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „BRENT“ d.o.o. u stečaju – H.Novi (matični broj 02159074) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje drugi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA Mjesto i adresa: Sva imovina se nalazi na adresama: Radanovići bb i Risan – Bujevina bb. Predmet prodaje je nepokretna imovina stečajnog dužnika i to (www.nekretnine.co.me): DIO I: Zemljište - Opština Kotor, KO Sutvara, Nekretnine locirane u Opštini Koto [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
AD "Elektrotehna" u stečaju Podgorica
18 mar 2019 11:15

Stečajni upravnik AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica, saglasno članu 134, 135. i 136. Zakona o stečaju (sl.list 1/11.), kao i Odluke stečajnog upravnika od 06.03.2019. godine, o g l a š a v a   J A V N U     P R O D A J U Preostale imovine stečajnog dužnika AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica i istovremeno sa ovom činjenicom upoznaje razlučne i stečajne povjerioce i sva druga zainteresovana lica   PREDMET PRODAJE I POČETNA PRODAJNA CIJENA 1.1. Nepokretna imovina   A. Nekretnine locirane u Opštini Podgorici LN 6989 KO Podgorica III Kat.par.2089/10 Stari Aerodrom - poslovni prostori, nekorišćeni PD1=70 m2, PD2=26 m2, PD6=41m2, PD7=33 m2, PD8=14m2, PD9=26m2, PD10=14m2, PD11=33m2, PD12=35m2, PD13=34m2,PD14=26m2..............................................................................................399,00 €/m2 Napomena: Nekretnine imaju upisan teret hipoteke [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„BRENT“ d.o.o. u stečaju – H.Novi
28 feb 2019 19:58

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. Br. 544/18 od 10.12.2018. godine, stečajni upravnik „BRENT“ d.o.o. u stečaju – H.Novi, dana 27.02.2019. godine OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „BRENT“ d.o.o. u stečaju – H.Novi (matični broj 02159074) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje prvi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA Mjesto i adresa: Sva imovina se nalazi na adresama: Radanovići bb i Risan – Bujevina bb. Predmet prodaje je nepokretna imovina stečajnog dužnika i to (www.nekretnine.co.me): DIO I: Zemljište - Opština Kotor, KO Sutvara, Nekretnine locirane u Opštini Kotor [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve
05 feb 2019 15:04

St.br. 126/10 Stečajni upravnik ''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve, na osnovu članu 80 Zakona o insolvetnosti privrednih društava, (’’Sl.list RCG’’ broj 6/02, 01/06, 02/07, ’’Sl.list CG’’ broj 62/08) OBAVJEŠTAVA stečajnog sudiju, dužnika, povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika i objavljuje TREĆE JAVNO NADMETANJE za prodaju djela imovine stečajnog dužnika ''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve, putem prikupljanja pisanih ponuda   I. PREDMET PRODAJE Montažna rashladna komora za skladistenje zamrznutih proizvoda proizvođača ''Soko Inženjering'' Beograd. Rashladna komora se sastoji od dvije komore - režim rada - 25º C dimenzija 2x(12800x4900mm) i jedne pretkomore - režim rada 0 ºC dimenzija 9800x3200 mm (rashladna komora je montirana i nalazi se u krugu " [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
Oglas 18. o prodaji „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
04 feb 2019 14:42

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 246/13 od 27.11.2013. godine, stečajni upravnik „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02078678) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje osamnaesti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136. Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda. Mjesto i adresa: Sva imovina se nalazi na adresama: Crnogorskih serd [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica
21 jan 2019 10:24

Stečajni upravnik AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica, saglasno članu 134, 135. i 136. Zakona o stečaju (sl.list 1/11.), kao i Odluke stečajnog upravnika od 19.01.2019.. godine, o g l a š a v a   J A V N U     P R O D A J U Preostale imovine stečajnog dužnika AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica i istovremeno sa ovom činjenicom upoznaje razlučne i stečajne povjerioce i sva druga zainteresovana lica   PREDMET PRODAJE I POČETNA PRODAJNA CIJENA 1.1. Nepokretna imovina   A. Nekretnine locirane u Opštini Podgorici LN 6989 KO Podgorica III Kat.par.2089/10 Stari Aerodrom - poslovni prostori, nekorišćeni PD1=70 m2, PD2=26 m2, PD6=41m2, PD7=33 m2, PD8=14m2, PD9=26m2, PD10=14m2, PD11=33m2, PD12=35m2, PD13=34m2,PD14=26m2..............................................................................................449,00 €/m2 Napomena: Nekretnine imaju upisan teret hip [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
09 jan 2019 06:47

  Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 134/16 od 23.03.2016. godine, stečajna upravnica „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnike, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02444780) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje peti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika :   DIO I: STAMBENI PROSTOR PD 9, ĐURIĆI; KATASTARSKA PARCELA BR. 91/3, OBJEKAT 1; EVIDENTIRANE U LISTU NEPOKRETNOSTI 206, KO ĐURIĆI, PJ HERCEG NOVI Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta Broj/podbroj Br [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
X Oglas za doo Trgošped u stečaju, Rožaje
12 okt 2018 07:51

Na osnovu člana 135 i člana 142 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajna upravnica „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri pravnog lica „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje (matični broj 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje deseti OGLAS o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA   U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se nalazi pravno lice odnosno imovina pravnog lica, detaljan opis imovine pravnog lica sa podacima o namjeni imovine pravnog lica, procijenjenu vrijednost pravnog lica i pojed [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„INTEZA“ D.O.O. BUDVA- u stecaju
09 okt 2018 05:58

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 652/17 od 09.02.2018. godine, stečajna upravnica „INTEZA“ D.O.O. BUDVA- u stecaju, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnike, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „INTEZA“ D.O.O. BUDVA- u stecaju (matični broj 02770679) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje I OGLAS o prodaji imovine – gradjevinskog materijala stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina - gradjevinski materijal stečajnog dužnika koji se nalazi u Radanovicima opstina Kotor.     R.B.                      NAZIV JEDINICA MJ [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
X OGLAS o prodaji imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje
19 sep 2018 12:52

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje OBAVJEŠTAVA   Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje X OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda. 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na t [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
XXVII OGLAS O PRODAJI IMOVINE - „MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE
09 avg 2018 09:28

St. br. 160/13 „MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE   Stečajni upravnik „MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: XXVII OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina:   Nepokretnosti evidentirane u LN 3176 KO Budva, kat. parcela 1529/1 i to: Garaže: PD39 – 13m2 i PD51 – 11m2. Garažna mjesta: PD172 – 7m2; PD177 – 21m2; PD181 – 20m2; PD182 – 25m2 i PD183 – 54m2. Nestambeni prostori: PD170 – 73m2; PD173 – 18m2; PD174 – 34m2; PD175 – 21m2;   Nepokretnost evidentirana u LN 3176 KO Budva, kat. parcela 1529 i to: Garažno mjesto PD178 – 16m2.   Nepokretnost evidentirana u LN 3383 KO Budva, kat. parcela 1528 i to: Nestambeni prostor PD 119 – 26m2;   Početna cijena iznosi 90.990,0 [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
31 jul 2018 07:59

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 134/16 od 23.03.2016. godine, stečajna upravnica „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnike, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02444780) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje četvrti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika :   DIO I: STAMBENI PROSTOR PD 9, ĐURIĆI; KATASTARSKA PARCELA BR. 91/3, OBJEKAT 1; EVIDENTIRANE U LISTU NEPOKRETNOSTI 206, KO ĐURIĆI, PJ HERCEG NOVI Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta Broj/podbroj Broj z [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve
06 jul 2018 08:52

St.br. 126/10 Stečajni upravnik ''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve, na osnovu članu 80 Zakona o insolvetnosti privrednih društava, (’’Sl.list RCG’’ broj 6/02, 01/06, 02/07, ’’Sl.list CG’’ broj 62/08) OBAVJEŠTAVA stečajnog sudiju, dužnika, povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika i objavljuje DRUGO JAVNO NADMETANJE za prodaju djela imovine stečajnog dužnika ''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve, putem prikupljanja pisanih ponuda   I PREDMET PRODAJE Montažna rashladna komora za skladistenje zamrznutih proizvoda proizvođača ''Soko Inženjering'' Beograd. Rashladna komolra se sastoji od dvije komore - režim rada -25º C dimenzija 2x(12800x4900mm) i jedne pretkomore -režim rada 0 ºC dimenzija 9800x3200 mm (rashladna komora je montirana i nalazi se u krugu "Ra [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
JAVNA PRODAJA imovine stečajnog dužnika AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica i istovremeno sa ovom činjenicom upoznaje razlučne i stečajne povjerioce i sva druga zainteresovana lica
15 jun 2018 16:19

Stečajni upravnik AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica, saglasno članu 134, 135. i 136. Zakona o stečaju (sl.list 1/11.), kao i Odluke stečajnog upravnika od 15.05.2017. godine, o g l a š a v a   J A V N U     P R O D A J U imovine stečajnog dužnika AD „Elektrotehna“ u stečaju Podgorica i istovremeno sa ovom činjenicom upoznaje razlučne i stečajne povjerioce i sva druga zainteresovana lica   PREDMET PRODAJE I POČETNA PRODAJNA CIJENA 1.1. Nepokretna imovina   Nekretnine locirane u Opštini Podgorici LN 6989 KO Podgorica III Kat.par.2089/10 Stari Aerodrom - poslovni prostori, nekorišćeni PD1=70 m2, PD2=26 m2, PD6=41m2, PD7=33 m2, PD8=14m2, PD9=26m2, PD10=14m2, PD11=33m2, PD12=35m2, PD13=34m2,PD14=26m2..............................................................................................479,00 €/m2 Napomena: Nekretnine imaju upisan teret hipoteke u korist [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
IX OGLAS „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje
14 maj 2018 09:23

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje OBAVJEŠTAVA   Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje IX OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda. 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
IV Oglas za doo Sindčel u stečaju, Nikšić
30 mar 2018 14:36

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St.br.127/17 od 29.03.2017.godine, stečajna upravnica „Sindčel“ d.o.o. u stečaju - Nikšić OBAVJEŠTAVA   Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „SINDČEL“ DOO u stečaju - Nikšić (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16), objavljuje IV OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda.   Predmet prodaje su:   UMJETNIČK [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
DOO“Monter-kod“ u stečaju
19 feb 2018 18:04

Na osnovu čl.135 Zakona stečaju,stečajni upravnik DOO“Monter-kod“ u stečaju,nakon izvršene procjene cjelishodnosti prodaje cjelokupne imovine stečajnog dužnika,blagovremeno O B A V J E Š T A V A Stečajnog sudiju,sve povjerioce i sva lica koja imaju zalog,pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo,o namjeri prodaje cjelokupne imovine DOO“Monter-kod“ u stečaju,i istovremeno na osnovu čl.134 Zakona o stečaju objavljuje        O G L A S O prodaji cjelokupne imovine DOO“Monter-kod“ u stečaju,javnim nadmetanjem Predmet prodaje:Cjelokupna imovina DOO“Monter-kod“ u stečaju. Mjesto i adresa na kojoj se nalazi imovina: Radosavac bb, 84210 Pljevlja. Detaljan opis imovine:Imovina je evidentirana u popisnim listama i čine je: radne mašine,oprema i alati;putnička vozila:lada,polo,tojota;viljuškar ;vodovodni,elektro i bravarski materijal [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve
26 jan 2018 19:32

Stečajni upravnik ''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve, na osnovu članu 80 Zakona o insolvetnosti privrednih društava, (’’Sl.list RCG’’ broj 6/02, 01/06, 02/07, ’’Sl.list CG’’ broj 62/08) OBAVJEŠTAVA stečajnog sudiju, dužnika, povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika i objavljuje PRVO JAVNO NADMETANJE za prodaju djela imovine stečajnog dužnika ''LOLA FOOD'' d.o.o. u stečaju iz Budve, putem prikupljanja pisanih ponuda   PREDMET PRODAJE Montažna rashladna komora za skladistenje zamrznutih proizvoda proizvođača ''Soko Inženjering'' Beograd. Rashladna komolra se sastoji od dvije komore - režim rada -25º C dimenzija 2x(12800x4900mm) i jedne pretkomore -režim rada 0 ºC dimenzija 9800x3200 mm (rashladna komora je montirana i nalazi se u krugu "Račica" AD Tivat); [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje VIII OGLAS
26 jan 2018 11:06

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje OBAVJEŠTAVA   Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje VIII OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda. 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika koja se nalazi n [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„SINDČEL“ DOO u stečaju - Nikšić III OGLAS
26 jan 2018 11:00

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St.br. 127/17 od 29.03.2017.godine, stečajna upravnica „Sindčel“ d.o.o. u stečaju - Nikšić OBAVJEŠTAVA   Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „SINDČEL“ DOO u stečaju - Nikšić (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16), objavljuje III OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda.   Predmet prodaje su :   UMJETNI [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
II OGLAS „Sindčel“ d.o.o. u stečaju - Nikšić
20 nov 2017 16:25

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St.br. 127/17 od 29.03.2017.godine, stečajna upravnica „Sindčel“ d.o.o. u stečaju - Nikšić OBAVJEŠTAVA   Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „SINDČEL“ DOO u stečaju - Nikšić (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16), objavljuje II OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda.   Predmet prodaje su :   UMJETNI [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
A.D. ’’Bjelasica Rada’’ - u stečaju – Bijelo Polje
17 nov 2017 15:57

A.D. ’’Bjelasica  Rada’’ - u stečaju – Bijelo Polje St.br.210/17, Industrijska  bb, Reg.broj: 4 - 0003124 ;Mat.br:02003899  tel:067 270-555,e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. document.getElementById('cloakd6116acb3cfaf1972bf1626fd32b7c5e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd6116acb3cfaf1972bf1626fd32b7c5e = 'sreten.mrvaljevic' + '@'; addyd6116acb3cfaf1972bf1626fd32b7c5e = addyd6116acb3cfaf1972bf1626fd32b7c5e + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textd6116acb3cfaf1972bf1626fd32b7c5e = 'sreten.mrvaljevic' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakd6116acb3cfaf1972bf1626fd32b7c5e').innerHTML += ''+addy_textd6116acb3cfaf1972bf1626fd32b7c5e+''; Prijem  službene pošte [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
ŠPAD „Mojkovac“ u stečaju iz Mojkovca
02 nov 2017 19:11

Na osnovu čl.134 i čl.135 Zakona o stečaju (Sl.list CG, br.01/11) stečajni upravnik dužnika ŠPAD „Mojkovac“ u stečaju iz Mojkovca raspisuje     OGLAS O prodaji imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem   Predmet prodaje je novopronađena imovina koju čini zemljište upisano kod Uprave za nekretnine PJ Mojkovac: -KO Tutići PL.br.127 kat.parc.br.203/1 Dvorišne površine 5133m2 Početna licitaciona vrijednost imovine iznosi 52.000,00 eura. Imovina se prodaje u viđenom stanju i može se razgledati svakog dana neometanao.   Uslovi i postupak javnog nadmetanja:Postupak će se sprovesti dana 06.12.2017. u 13,00 časova u Privrednom sudu Crne Gore u Podgorici,kancelarija br.27.Pravo učešća imaju domaća i strana fizička i pravna lica.Postupak će sprovesti Komisija koju će imenovati stečajni upravnik.Zainteresovana lica dužna su da do 05.12.2017.godine do 13,00 časova dostave prijav [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
DOO“Monter-kod“ u stečaju
02 nov 2017 19:10

Na osnovu čl.135 Zakona stečaju,stečajni upravnik DOO“Monter-kod“ u stečaju,nakon izvršene procjene cjelishodnosti prodaje cjelokupne imovine stečajnog dužnika,blagovremeno O B A V J E Š T A V A Stečajnog sudiju,sve povjerioce i sva lica koja imaju zalog,pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo,o namjeri prodaje cjelokupne imovine DOO“Monter-kod“ u stečaju,i istovremeno na osnovu čl.134 Zakona o stečaju objavljuje O G L A S O prodaji cjelokupne imovine DOO“Monter-kod“ u stečaju,javnim nadmetanjem Predmet prodaje:Cjelokupna imovina DOO“Monter-kod“ u stečaju. Mjesto i adresa na kojoj se nalazi imovina: Radosavac bb, 84210 Pljevlja. Detaljan opis imovine:Imovina je evidentirana u popisnim listama i čine je: radne mašine,oprema i alati;putnička vozila:lada,polo,tojota;viljuškar ;vodovodni,elektro i bravarski materijal;kancelarijski i poslovni invent [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE
05 okt 2017 09:46

St. br. 160/13 „MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE   Stečajni upravnik „MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: XXIII OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: Nepokretnosti – zemljište upisano u LN 1098 KO Đuraševići, k.p. 642/1, 643/2, 644/1, 646, 649/3/4/5/6 i 660/6, plan 2, skica 5, potez Dončulovina i brda, zemljište 13531 m2. Vlasništvo MCC Engineeringa 1/1.          Početna cijena iznosi 530.000,00 €.          Uplata depozita 15% od početne cijene.   Nepokretnosti evidentirane u LN 3176 KO Budva, kat. parcela 1529/1 i to: Garaže: PD39 – 13m2 i PD51 – 11m2. Garažna mjesta: PD171 – 12m2; PD172 – 7m2; PD176 – 12 [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Sindčel“ d.o.o. u stečaju - Nikšić
19 sep 2017 06:21

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St.br. 127/17 od 29.03.2017.godine, stečajni upravnik „Sindčel“ d.o.o. u stečaju - Nikšić OBAVJEŠTAVA   Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „SINDČEL“ DOO u stečaju - Nikšić (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11 i br.053/16), objavljuje I OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda.   Predmet prodaje su :   UMJETNIČK [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje VII OGLAS
28 jul 2017 07:27

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje OBAVJEŠTAVA  Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje VII OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda. 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na t [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
d.p.SKI CENTAR DURMITOR u stečaju Žabljak III OGLAS
28 jul 2017 07:26

St.br. 150/15 Društveno preduzeće sa potpunom odgovornošću d.p.„SKI CENTAR DURMITOR“– u stečaju Žabljak Ul. Narodnih heroja 5, Žabljak; Reg.br. 40003640; PIB:02045931; Stečajna upravnica; Tel. 069 065 145; Prijem službene pošte: Karađorđeva br.2, ulaz II, stan br.9, 81 000 Podgorica :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Na osnovu člana 80 Zakona o insolventnosti („Sl.list CG, br. 06/02,01/06,02/07, 62/08) i Rješenja Privrednog suda St.br. 150/15 od 11.09.2015. godine, stečajni upravnik – d.p.SKI CENTAR DURMITOR u stečaju Žabljak OBAVJEŠTAVA stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri p [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
d.p.SKI CENTAR DURMITOR u stečaju
30 maj 2017 06:08

Na osnovu člana 80 Zakona o insolventnosti („Sl.list CG, br. 06/02,01/06,02/07, 62/08) i Rješenja Privrednog suda St.br. 150/15 od 11.09.2015. godine, stečajni upravnik – d.p.SKI CENTAR DURMITOR u stečaju Žabljak OBAVJEŠTAVA stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika JAVNIM NADMETANJEM prikupljanjem pisanih ponuda, i istovremeno objavljuje II OGLAS o prodaji navedene imovine javnim nadmetanjem.   1) Specifikacija i opis imovine koja se prodaje: Mjesto na kojem se imovina nalazi: Žabljak, ul.Narodnih heroja br.5 Opis imovine: – poslovni prostor u privredi kao posebni dio poslovne zgrade PD 6, povrsine 278 m2, sprat P1 (I sprat), u zgradi br.1 na kat. parceli br.3439/1 KO Žabljak I, -poslovni prostor u privredi kao posebni dio poslovne zgrade PD 7 povr&scaro [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
’’SIMGOR’’ d.o.o. u stečaju
30 maj 2017 06:06

               Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (’’Sl.l.CG, br.1/11), rješenjem Privrednog suda Crne Gore St.br.191/15 od 27.04.2015.godine, stečajni upravnik ’’SIMGOR’’ d.o.o. u stečaju - Podgorica, nakon izvršene procjene vrijednosti imovine stečajnog dužnika                                                                            O b a v j e š t a v a stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sve povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
21 maj 2017 05:42

  Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 134/16 od 23.03.2016. godine, stečajna upravnica „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnike, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02444780) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje prvi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika :   DIO I: STAMBENI PROSTOR PD 9, ĐURIĆI; KATASTARSKA PARCELA BR. 91/3, OBJEKAT 1; EVIDENTIRANE U LISTU NEPOKRETNOSTI 206, KO ĐURIĆI, PJ HERCEG NOVI Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta Broj/podbroj Br [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
AD“VUNKO“ u stečaju iz Bijelog Polja
17 maj 2017 19:31

Na osnovu člana 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava („Sl.list CG, br. 06/02,01/06,02/07, 62/08) i Rješenja Privrednog suda St.br.158/15, stečajni upravnik AD“VUNKO“ u stečaju iz Bijelog Polja OBAVJEŠTAVA stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika JAVNIM NADMETANJEM prikupljanjem pisanih ponuda, i istovremeno objavljuje 23. OGLAS o prodaji cjelokupne imovine javnim nadmetanjem. 1) Specifikacija i opis imovine koja se prodaje: Mjesto na kojem se imovina nalazi: Bijelo Polje,Industrijska br.10. Opis imovine: Zemljište i objekti upisane kao nepoketnosti u LN 397 KO Bijelo Polje na katastarskim parcelama br.5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/6 i 8/7. Početna cijena na javnom nadmetanju: : 2.250.000,00€ 2) Postupak prodaje Prodaja imovine vrši se [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
DOO“Monter-kod“ u stečaju
17 maj 2017 19:29

Na osnovu čl.135 Zakona stečaju,stečajni upravnik DOO“Monter-kod“ u stečaju,nakon izvršene procjene cjelishodnosti prodaje cjelokupne imovine stečajnog dužnika,blagovremeno O B A V J E Š T A V A Stečajnog sudiju,sve povjerioce i sva lica koja imaju zalog,pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo,o namjeri prodaje cjelokupne imovine DOO“Monter-kod“ u stečaju,i istovremeno na osnovu čl.134 Zakona o stečaju objavljuje O G L A S O prodaji cjelokupne imovine DOO“Monter-kod“ u stečaju,javnim nadmetanjem Predmet prodaje:Cjelokupna imovina DOO“Monter-kod“ u stečaju. Mjesto i adresa na kojoj se nalazi imovina: Radosavac bb, 84210 Pljevlja. Detaljan opis imovine:Imovina je evidentirana u popisnim listama i čine je: radne mašine,oprema i alati;putnička vozila:lada,polo,tojota;viljuškar ;vodovodni,elektro i bravarski materijal;kancelarijski i poslovni invent [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA
15 maj 2017 06:05

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 520/15 od 02.12.2015. godine, stečajna upravnica PZU SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARIČNU MEDICINU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA (MB/PIB: 02342626 ) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje VI OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika i to:     I Nepokretnosti: LN 2632 KO Budva KP 785 Zgrada br.1. (prizemlje). PD1 = 193 m2 PD 2=   30 m2 PD 3 =   49 m2 Aneks(dodatak) = 10 m2  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje
15 maj 2017 06:01

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje VI OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda. 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na teritori [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
d.p.SKI CENTAR DURMITOR u stečaju Žabljak
10 apr 2017 09:29

Na osnovu člana 80 Zakona o insolventnosti („Sl.list CG, br. 06/02,01/06,02/07, 62/08) i Rješenja Privrednog suda St.br. 150/15 od 11.09.2015. godine, stečajni upravnik – d.p.SKI CENTAR DURMITOR u stečaju Žabljak OBAVJEŠTAVA stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika JAVNIM NADMETANJEM prikupljanjem pisanih ponuda, i istovremeno objavljuje prvi OGLAS o prodaji navedene imovine javnim nadmetanjem.   1) Specifikacija i opis imovine koja se prodaje: Mjesto na kojem se imovina nalazi: Žabljak, ul.Narodnih heroja br.5 Opis imovine: – poslovni prostor kao posebni dio poslovne zgrade u privredi PD 6 povrsine 278 m2, sprat P1 (I sprat), u zgradi br.1 na kat. parceli br.3439 KO Žabljak, -poslovni prostor kao posebni dio poslovne zgrade u privredi PD 7 površi [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
“IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU
30 mar 2017 11:20

St. br. 413/15 “IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU Stečajni upravnik „IVAN KURTOVIĆ“ d.o.o. Bar u stečaju na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: VIII OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: I   1. Građevinski objekti (grubi građevinski radovi) površine 8.685,28 m2.    2. Urbanizovano zemljište površine 20.653 m2.    3. Neurbanizovano zemljište površine 12.099 m2.    UKUPNA POČETNA CIJENA 1+2+3 iznosi 850.000,00 €.    Sve naznačeno je KO Mišići SO Bar mjesto Brežani, i pripada sledećim listovima          nepokretnosti: LN 1172, LN 1964, LN 2240, LN 2247, LN 2261, LN 2292, LN 2338,    LN 2339, LN 2340, LN 2341, LN 2342, LN 2343, LN 2344, LN 2347, LN 2348,    LN 2363, LN 2 [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice
30 mar 2017 09:04

St. br. 160/13 „MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE Stečajni upravnik „MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: XXI OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: 1.Nepokretnosti – zemljište upisano u LN 1098 KO Đuraševići, k.p. 642/1, 643/2, 644/1, 646, 649/3/4/5/6 i 660/6, plan 2, skica 5, potez Dončulovina i brda, zemljište 13531 m2.          Početna cijena iznosi 650.000,00 €.          Uplata depozita 10% od početne cijene. 2.Nepokretnosti evidentirane u LN 3176 KO Budva, kat. parcela 1529/1 i to: -         Garaže: PD39 – 13m2 i PD51 – 11m2. -         Garažna mjes [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA
26 mar 2017 22:02

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 520/15 od 02.12.2015. godine, stečajna upravnica PZU SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARIČNU MEDICINU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA (MB/PIB: 02342626 ) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.lis [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
V oglas za "Trgošped" DOO Rožaje - u stečaju.
22 mar 2017 20:47

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici st.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje V OGLAS o prodaji imovine stečajnog du [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA
03 mar 2017 07:49

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 520/15 od 02.12.2015. godine, stečajna upravnica PZU SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARIČNU MEDICINU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA (MB/PIB: 02342626 ) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.lis [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
“IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU
23 feb 2017 14:02

St. br. 413/15 “IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU Stečajni upravnik „IVAN KURTOVIĆ“ d.o.o. Bar u stečaju na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: VII OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: I   1. Građevinski objekti (grubi građevinski radovi) površine 8.685,28 m2.    2. Urbanizovano zemljište površine 20.653 m2.    3. Neurbanizovano zemljište površine 12.099 m2.    UKUPNA POČETNA CIJENA 1+2+3 iznosi 1.200.000,00 €.    Sve naznačeno je KO Mišići SO Bar mjesto Brežani, i pripada sledećim listovima          nepokretnosti: LN 1172, LN 1964, LN 2240, LN 2247, LN 2261, LN 2292, LN 2338,    LN 2339, LN 2340, LN 2341, LN 2342, LN 2343, LN 2344, LN 2347, LN 2348,    LN 2363, LN  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
31 jan 2017 08:57

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 134/16 od 23.03.2016. godine, stečajna upravnica „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02444780) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje prvi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika i to (www.nekretnine.co.me): DIO I: STAMBENI PROSTOR PD 9, ĐURIĆI; KATASTARSKA PARCELA BR. 91/3, OBJEKAT 1; EVIDENTIRANE U LISTU NEPOKRETNOSTI 206, KO ĐURIĆI, PJ HERCEG NOVI Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta Br [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje
30 jan 2017 11:09

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici st.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje,                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje IV OGLAS o prodaji imovine stečajnog d [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić
24 jan 2017 14:48

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (Sl.l.CG br.1/11), stečajni upravnik „BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić PIB 02280485 poslovne oznake St.br. 220/15 od 08.05.2015.godine, nakon izvršene procjene cjelishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, odnosno cjelokupne imovine stečajnog dužnika, u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika u djelovima, blagovremeno O B A V J E Š T A V A stečajnog sudiju, dužnika, sve povjerioce i sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „BOŽOVIĆ“ d.o.o Nikšić PIB 02280485, i istovremeno na osnovu čl.134,135 i čl.136 (Zakona o stečaju Sl.list CG br.1/2011), dana 18.01.2017.godine, objavljuje      Š E S T I    O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU CIJELOKUPNE IMOVINE „BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić Predmet prodaje Pred [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
D.o.o za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’- u STEČAJU iz Podgorice,
24 jan 2017 14:45

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (Sl.l.CG br.1/11), stečajni upravnik D.o.o za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’- u STEČAJU iz Podgorice, O B A V J E Š T A V A stečajnog sudiju, dužnika, sve povjerioce i sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje rezervnih djelova, gotove robe, sirovina, materijala, alata i maziva D.O.O. za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’ -u STEČAJU iz Podgorice, i istovremeno na osnovu čl.134 i čl.136 Zakona o stečaju objavljuje S E D M I    O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU REZERVNIH DJELOVA, GOTOVE ROBE, SIROVINA, MATERIJALA, ALATA I MAZIVA D.O.O. ZA PRERADU ALUMINIJUMA „PRERADA“ U STEČAJU PODGORICA Predmet prodaje su: 1.Rezervni djelovi, sirovine i alati u Fabrici valjaonica, sadržani u Specifikaciji 2 koja je sastavni dio Oglasa . Pocetna cijena 37.372,75€. Prodaja rez [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
“IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU
19 jan 2017 16:33

St. br. 413/15 “IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU Stečajni upravnik „IVAN KURTOVIĆ“ d.o.o. Bar u stečaju na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: VI OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: I   1. Građevinski objekti (grubi građevinski radovi) površine 8.685,28 m2.    2. Urbanizovano zemljište površine 20.653 m2.    3. Neurbanizovano zemljište površine 12.099 m2.    UKUPNA POČETNA CIJENA 1+2+3 iznosi 1.700.000,00 €.    Sve naznačeno je KO Mišići SO Bar mjesto Brežani, i pripada sledećim listovima          nepokretnosti: LN 1172, LN 1964, LN 2240, LN 2247, LN 2261, LN 2292, LN 2338,    LN 2339, LN 2340, LN 2341, LN 2342, LN 2343, LN 2344, LN 2347, LN 2348,    LN 2363, LN 2 [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE
10 jan 2017 07:59

St. br. 160/13 „MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE Stečajni upravnik „MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: XIX OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: Nepokretnosti – zemljište upisano u LN 1098 KO Đuraševići, k.p. 642/1, 643/2, 644/1, 646, 649/3/4/5/6 i 660/6, plan 2, skica 5, potez Dončulovina i brda, zemljište 13531 m2. Početna cijena iznosi 800.000,00 €. Uplata depozita 8% od početne cijene. Imovina se prodaje putem javnog prikupljanja pismenih ponuda. Ponuda ne obavezuje. Učešće u javnom prikupljanju pismenih ponuda imaju ponuđači koji neposredno dostave ponude u zatvorenim kovertama sa naznakom „PONUDA, NE OTVARAJ“ na adresu Privrednog suda Crne Gore, IV Proleterske br.2, Podgorica, pozivom na St.br.160/13. Pon [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas

Jezik

srsqarzh-CNhrenfrdeitmkruslestr

Posjetioci

100627
DanasDanas52
JučeJuče135
Ove nedeljeOve nedelje508
Ovog mjesecaOvog mjeseca2055
UKUPNOUKUPNO100627

Pretraga